loader image

Colegiul Cooperatist din Moldova

Transparența decizională

Raport financiar

Prognoza bugetului 2024

Situația financiară 2022

Bugetul de venit și cheltuieli 2022

Situați financiară 2021

Raport anual Colegiul Cooperatist din Moldova pentru anul de studii
2021 - 2022

Raport anual Colegiul Cooperatist din Moldova pentru anul de studii
2022 - 2023

Raport examen calificare

Raport cu privire la rezultatele susținerii examenului de calificare prin metoda sistemului unificat la specialitatea Tehnologia alimentației publice în perioada 23-27 iunie 2023

Raport privind rezultatele susținerii examenului complex la specialitatea Contabilitate din 21 iunie 2023

Raport privind rezultatele susținerii examenului complex la specialitatea Comerț din 27 iunie 2023

Raport privind rezultatele susținerii examenului complex la specialitatea Comerț din 28 iunie 2022

Raport privind rezultatele susținerii examenului de calificare prin metoda sistemului unificat Ia specialitatea 72120 Tehnologia alimentației publice în perioada 27 - 29 iunie 2022