loader image

Colegiul Cooperatist din Moldova

Acte reglatorii la nivel național​

Codul Educației al Republicii Moldova

Codul Muncii al Republicii Moldova

Ghid practic de elaborare a curriculumului pentru învățământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar

Legea privind protecţia datelor cu caracter personal

Legea securităţii şi sănătăţii în muncă

Nomenclatorul domeniilor de formare profesională, al specialităților și calificărilor pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar

Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învăţământul general, profesional tehnic și din cadrul serviciilor de asistență psihopedagogică

Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a instituțiilor de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterțiar

Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului Naţional al Elevilor de pe lîngă Ministerul Educaţiei

Regulamentul de organizare a studiilor în învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile

Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de calificare

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică în învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar

Regulament de organizare şi desfăşurare a admiterii la programele de formare profesională tehnică

Acte reglatorii la nivel instituțional​

Regulament de organizare și funcționare a Consiliului de etică al instituției de învățământ profesional tehnic postsecundar Colegiul Cooperatist din Moldova

Regulament de organizare și funcționare a Consiliului Profesoral al instituției de învățământ profesional tehnic postsecundar Colegiul Cooperatist din Moldova

Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii în cadrul Colegiul Cooperatist din Moldova

Regulamentul centrului de ghidare și consiliere în carieră din Colegiul Cooperatist din Moldova

Regulament de activitate a Colegiului Cooperatist din Moldova

Regulamentul de organizare a studiilor în cadrul Colegiului Cooperatist din Moldova în baza sistemului de credite de studii transferabile

Regulamentul intern al Colegiului Cooperatist din Moldova

Regulamentul privind asigurarea ordinii sanitare în căminul Colegiul Cooperatist din Moldova

Regulament privind funcționarea căminului Colegiul Cooperatist din Moldova

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică în Colegiul Cooperatist din Moldova

Regulamentul privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal al elevilor Colegiul Cooperatist din Moldova

Regulament cu privire la mobilitatea academică în cadrul Colegiului Cooperatist din Moldova