loader image

Colegiul Cooperatist din Moldova

ISTORIA FONDĂRII COLEGIULUI COOPERATIST DIN MOLDOVA

LEGENDA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL TEHNIC

Învăţământul cooperatist din Moldova, constituit din instituţiile de învăţământ cooperatiste ca parte componentă a sistemului cooperaţiei de consum, au un statut juridic specific, reglementat în Legea cooperaţiei de consum (nr.1252-XIV din 28 septembrie 2000), şi o istorie de mai mult de un secol. Un rol deosebit în acest învăţământ îi revine Colegiului Cooperatist din Moldova.

Fondare

Prin hotărârea nr. 305 a Consiliului Comisarilor Norodnici al RSS Moldoveneşti, în oraşul Soroca se fondează prima instituţie medie specială de învățământ, care avea destinaţie de a pregăti specialişti în domeniul contabilităţii şi planificării comerţului din sistemul cooperaţiei de consum - Tehnicumul Cooperatist din Moldova. Tehnicumul Cooperatist îşi începe activitatea la 3 noiembrie 1944 cu un contingent de 93 de elevi şi 7 profesori. Pe parcursul următorilor ani numărul solicitanţilor dornici de a-şi face studiile în instituţiile cooperatiste se măreşte din acest motiv s-a impus decizia extinderii activității instituției.

29 septembrie 1944

în oraşul Soroca

Instruire

Prin hotărârea Prezidiului Uniunilor Asociaţiilor de consum din Moldova nr. 8, în oraşul Chişinău se înfiinţează Combinatul de instruire a cadrelor din sistemul cooperaţiei de consum, care, ulterior, în 1946, este reorganizat în Şcoala comercial-cooperatistă cu durata de studii de 1 an.

14 februarie 1945

oraşul Chişinău

Locație

Tehnicumul Cooperatist din Moldova se transferă din or. Soroca în or. Chişinău, într-o nouă locație unde dispune de o bază materială adecvată, creându-se astfel condiţii favorabile pentru pregătirea cadrelor pentru cooperaţia de consum. Tot în acest an Cârmuirea Uniunii Asociaţiilor de Consum ia decizia de a disloca Şcoala Comercial - Cooperatistă din Chişinău în or. Soroca, în locurile dotate şi cu o bază material-tehnică şi didactică avansată, eliberată de Tehnicumul Cooperatist din Moldova, care a fost transferat în or. Chişinău.

anul 1959

oraşul Chişinău

Transformare

În sistemul instituţiilor de învățământ cooperatist, Tehnicumul Cooperatist ocupă un loc central, care în anul 1991 în baza hotărârilor Guvernului Republicii Moldova nr. 321 din 28.06.1991 şi Conducerii Moldcoop nr. 118 din 04.07.1991, a fost transformat în Colegiul Cooperatist din Moldova.

anul 1991

oraşul Chişinău

Înregistrare

Colegiul Cooperatist din Moldova a fost înregistrat la 31 decembrie 1992 de către Camera Înregistrării de Stat, Certificat de înregistrare nr.102020892, eliberat la 04 septembrie 1997, apoi a fost reînregistrat de către Camera Înregistrării la data de 06.10.2005.

31 decembrie 1992

oraşul Chişinău

Autorizare provizorie

În septembrie 1995 Colegiul Cooperatist din Moldova a obţinut Autorizația provizorie, seria 96, nr.0055 din 06 septembrie 1995, iar în februarie 2006 Colegiul a obținut Licenţa, seria AMMII, nr.020216 din 23 februarie 2006, eliberată de Camera de Licenţiere. Licenţa a fost eliberată pentru desfăşurarea activităţii de învățământ mediu de specialitate.

06 septembrie 1995

oraşul Chişinău

Acreditată academic instituţional

CCM este acreditată academic instituţional (Certificat de acreditare nr.007 din 12 iulie 2001). De remarcat că ea a fost prima dintre instituţiile nebugetare acreditată şi a doua dintre toate instituţiile de învăţământ mediu de specialitate din Moldova.

anul 2001

oraşul Chişinău

Subordonare dublă

CCM este o instituţie de învățământ profesional tehnic postsecundar, cu subordonare dublă (Uniunea Cooperaţiei de Consum din Moldova) stabilindu-şi drept obiectiv asigurarea economiei naţionale şi a cooperaţiei de consum cu specialişti de calificare înaltă, cu preponderență în domeniul comercial-economic şi cel cooperatist. O dată cu crearea în 1993 a Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova, hotărârea guvernului Republicii Moldova nr. 376 din 22.06.1993, a fost instituit un complex educațional cooperatist în cadrul căruia activau: UCCM, CCM și Centru de cercetare științifică și perfecționare, reciclare a cadrelor cooperației de consum. Legiferarea relațiilor de colaborare dintre UCCM și CCM s-a realizat prin ajustarea la prevederile Codului Educației și instituirea ”Consorțiului Educațional Științific”. CCM este o parte a complexului „Consorțiului Educațional Științific” (CEȘ) al cooperației de consum, instituit în baza hotărârii fondatorului Biroului Executiv Moldcoop din 27.02.2018, care prevede utilizarea în comun și eficientă a tuturor resurselor a instituțiilor de învățământ partenere.

1993 - 2018

oraşul Chişinău

Acredidare ANACEC

Instituția a fost supusă procesului de acreditare externă din partea ANACEC, astfel prin Ordinul MECC nr. 999 din 12.08.2019, Colegiul a fost acreditat la toate programele de formare profesională 4 ISCED.

anul 2018

oraşul Chişinău