loader image

Colegiul Cooperatist din Moldova

Mobilitate academică

Din anul 2017 Colegiul Cooperatist din Moldova a început să aplice diverse strategii de promovare a mobilităţii elevilor și profesorilor, fiind dezvoltate documente interne/instituţionale de reglementare, fiind pus în aplicare Regulamentul cu privire la mobilitatea academică în cadrul instituției.

Eficienţa procesului de mobilitate academică atât a elevilor, cât și a cadrelor didactice este strict dependentă de managementul instituțional. În acest sens, Administraţia CCM depune un efort considerabil pentru cooptarea, cooperarea și încheierea acordurilor bilaterale cu instituțiile din țară și de peste hotarele ei. Ca urmare, mobilitatea academică va permite elevilor şi cadrelor didactice de a cunoaşte organizarea vieţii academice în instituțiile partenere, de a comunica cu colegii din diferite instituții / ţări şi de a se îmbogăţi reciproc prin experienţe şi cooperare.