loader image

Colegiul Cooperatist din Moldova

Catedre

Catedra discipline fundamentale și generale


Suntem deschiși oricând spre colaborare și implicare!

Misiunea catedrei

este de a promova continuu imaginea instituției CCM, de a forma specialiști pregătiți  în domeniu și, desigur,  personalități

Mai multe

Catedra discipline economice


Vă invităm să parcurgem împreună calea împlinirii plenare prin cunoștințe, învățare, autodescoperire și realizări în domeniile alese!

Misiunea catedrei

o reprezintă organizarea eficientă a desfășurării activităților didactice, științifice și culturale în procesul de instruire a elevilor în scopul dezvoltării capacităților intelectuale și a cunoștințelor de specialitate ale elevilor în domenii distincte ale economiei precum și formarea continuă a cadrelor didactice

Mai multe

Catedra tehnologie, merceologie și chimia produselor alimentare


Doar împreună putem să gândim și să regândim procesul educațional, într-o manieră constructivă, calmă și pozitivă!

Misiunea catedrei

este de a promova  învăţământul modern şi dinamic și constă în asigurarea procesului instructiv-educativ de cea mai înaltă calitate în domeniile Merceologie şi Tehnologia alimentaţiei publice

Mai multe