loader image

Colegiul Cooperatist din Moldova

Specialitatea 72120 Tehnologia alimentației publice

Alimentația publică reprezintă activitatea economică care constă în producerea unei game variate de preparate culinare, produse de cofetărie patiserie și băuturi, care se oferă consumatorilor împreună cu alte mărfuri alimentare.

  • Calificarea obținută:

    311944 Tehnolog alimentație publică

  • Durata studiilor:

    4 ani în baza studiilor gimnaziale

  • Certificare:

    Diploma de studii profesionale tehnice postsecundare

organizarea și conducerea activității de producție în unitate; asigurarea pregătirii la timp a preparatelor și semipreparatelor de bucătărie; asigurarea nivelului calitativ al preparatelor; organizarea deservirii consumatorilor; implementarea unor sortimente noi de preparate cu caracter special și local

privind regulile de comerț, legislația în vigoare, modul de folosire și întreținere a utilajului, regulile sanitare și de igienă, normele privind tehnica securității muncii, tehnologia preparării bucatelor și a produselor de cofetărie, organizarea producerii și deservirii unităților alimentației publice, economia, contabilitatea și finanțele, managementul, marketingul, analiza economică

tehnician-tehnolog, șef de producție în unitățile alimentației publice, șef de secție în secțiile de cofetărie-patiserie, bucătar, șef de sală, ospătar, barmen, laborant, inclusiv în întreprinderile din cooperația de consum