loader image

Colegiul Cooperatist din Moldova

Specialitatea 41620 Comerț

Comerţul este un sector de activitate precisă, cu un grad de complexitate ridicat, structurat pe domenii interioare multiple, în cadrul cărora roluri importante revin distribuţiei cu amănuntul, depozitării mărfurilor şi aprovizionării cu ridicata, precum şi activităţilor de import-export.

  • Calificarea obținută:

    agent comercial

  • Durata de studii

    4 ani în baza studiilor gimnaziale

  • Certificare

    Diploma de studii profesionale tehnice postsecundare

activitatea comercială a întreprinderilor din branșele economiei naționale; prestarea serviciilor; conducerea activității de comerț la întreprinderi; activitatea bursieră pe piața mărfurilor; activitatea de expertiză a mărfurilor și serviciilor prestate.

Organizarea proceselor tehnologice comerciale în cadrul unităților de comerț cu ridicata și cu amănuntul, utilizare a utilajuylui și mobilierului comercial modern. dirijare a fluxurilor de mărfuri, implementare a formelor și metodelor moderne de comercializare a mărfurilor, verificare a calității mărfurilor în procesul comercializării, protejare a drepturilor consumatorilor.

În calitate de comerciant la întreprinderile de comerț, agent comercial, distribuitor, administrator al sălii de comerț, gestionar de depozit, șef al secției de mărfuri, vânzător, casier, expeditor, inclusiv în întreprinderile cooperației de consum.