loader image

Colegiul Cooperatist din Moldova

Catedra Discipline fundamentale și generale

 • Caleachina Olga

  Șef catedră Discipline fundamentale și generale, profesor de limbi străine, grad didactic întâi

 • Poșta electronică

  olgacaleachina@gmail.com

 • Telefon

  069025841

Suntem deschiși oricând spre colaborare și implicare!

Misiunea catedrei

Promovarea continuu imaginea instituției CCM, de a forma specialiști pregătiți în domeniu și, desigur, personalități.

Obiectivele catedrei

 • 1.

  Organizarea activităţilor de proiectare, corelare și racordare la curricula națională;
 • 2.

  Eficientizarea curriculumurilor bazate pe competențe la disciplinele de specialitate;
 • 3.

  Dezvoltarea multilaterală a personalității elevilor, educarea lor în spiritul valorilor umane naționale și universale prin utilizarea metodelor interactive, activ –participative centrate pe necesitățile elevilor;
 • 4.

  Valorificarea experienței pedagogice avansate prin realizarea cercetărilor psihopedagogice acționale;
 • 5.

  Dezvoltarea capacităţilor de formare din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii în utilizarea noilor tehnologii informaţionale.

Colegiul Cooperatist din Moldova – un templu de achiziții al competențelor la specialitățile acreditate Contabilitate, Comerț, Merceologie, Tehnologia alimentației publice, competențe ce pot fi ușor dobândite în timpul lecțiilor predate de cadrele didactice cu înaltă calificare.

Catedra Discipline fundamentale și generale, este o subdiviziune funcțională din cele trei existente în cadrul Colegiului.

Plusvaloarea subdiviziunii o constituie cadrele didactice de la catedră care se disting prin profesionalism în domeniul de formare, prestanță didactică, dexterități comunicative și de cercetare, precum atitudinea binevoitoare, empatică faţă de elevi, factori ce asigură o atmosferă de confort psihologic atât în timpul lecțiilor, cât și pe parcursul altor activități curriculare și extracurriculare desfășurate de către membrii catedrei.

Profesorii catedrei asigură predarea disciplinelor de aria curriculară dar și a disciplinelor de specialitate ca: Dreptul afacerilor, Bazele legislației în domeniu, Filosofia, Tehnologia informației și a comunicației, Protecția civilă etc., în predarea cărora sunt antrenați profesori calificați și competenți.

În cadrul catedrei atmosfera este una de colaborare, implicare și dăruire de sine. Se practică schimbul de experiență, se asistă reciproc la ore, scopul fiind de a îmbunătăți procesul educațional și pentru a-l adapta cerințelor pieței muncii.