loader image

Colegiul Cooperatist din Moldova

Catedra Discipline economice

 • Blîndu Natalia

  Șef catedră Discipline economice, profesor discipline economice, grad didactic doi

 • Poșta electronică

  blindu81@mail.ru

 • Telefon

  069928702

 

Vă invităm să parcurgem împreună calea împlinirii plenare prin cunoștințe,

învățare, autodescoperire și realizări în domeniile alese!

Misiunea catedrei

Organizarea eficientă a desfășurării activităților didactice, științifice și culturale în procesul de instruire a elevilor în scopul dezvoltării capacităților intelectuale și a cunoștințelor de specialitate ale elevilor în domenii distincte ale economiei precum și formarea continuă a cadrelor didactice

Obiectivele catedrei

 • 1.

  Organizarea şi realizarea procesului didactic pe profilul catedrei;
 • 2.

  Asigurarea metodică a procesului didactic;
 • 3.

  Îmbunătățirea procesului de predare-învățare și evaluare academică prin sporirea nivelului desfășurării orelor de contact direct, organizării lucrului individual al elevilor, perfecționării modalităților de evaluare, culturii calității în rândul cadrelor didactice și elevilor;
 • 4.

  Adaptarea conținuturilor curriculare pentru toate unitățile de curs în corespundere cu formarea competențelor corespunzătoare practicii moderne din domeniile economie, contabilitate și comerț;
 • 5.

  Promovarea metodelor de predare-învățare-evaluare bazate pe tehnologiile informaționale;
 • 6.

  Evaluarea satisfacției elevilor privind asigurarea și predarea unităților de curs din compartimentul didactic al catedrei;
 • 7.

  Diversificarea activităților extracurriculare;

Realizarea acțiunilor propuse va contribui la atingerea obiectivului fundamental al catedrei – Formarea specialistului modern prin cultivarea cunoștințelor teoretice profunde și altoirea deprinderilor practice temeinice.

Provocările cu care se confruntă azi activitatea economică au schimbat sistemul de valori al acestor profesii ceea ce a dus și la o schimbare a metodelor de pregătire profesională.

Prin formarea profesională se urmărește dezvoltarea unor capacități noi fiind reprezentate de acțiuni instructive, dirijate și concordante, care au ca obiective asigurarea unui volum de cunoștințe și a unei experiențe practice și dezvoltarea unui set de aptitudini, toate necesare pentru realizarea în condiții de eficiență a cerințelor unei profesii.

Profesorii catedrei în procesul formării profesionale aplică ansamblul de metode și procedee didactice, atât tradiționale (prelegeri, seminare), modificate permanent și completate în funcție de competențele propuse, cât și metodele moderne interactive (orientate spre cultivarea interesului, motivației, activismului, inițiativă, spiritului de organizare etc.).

An de an, în scopul cultivării deprinderilor profesionale la elevi, catedra, organizează un șir de măsuri: ore publice, lecții informative, mese rotunde, concursuri economice, etc.

Colectivul catedrei este format din persoane motivate ce gestionează cu profesionalism şi exigenţă disciplinele de studiu, cum ar fi: Bazele contabilității, Contabilitatea instituțiilor publice, Contabilitatea managerială, Contabilitatea bancară, Analiza rapoartelor financiare, Economia și gestiunea unităților comerciale, Organizarea și tehnologia comerțului, Activitatea comercială, Marketing, Logistica comercială, Management etc. În acest context, responsabilitatea asumată constă în transmiterea de cunoştinţe teoretice utile şi formarea deprinderilor practice, astfel încât viitorii absolvenţi să fie competitivi
pentru a desfăşura activităţi în domeniile alese.

În permanenţă suntem preocupaţi să adoptăm oferta noastră educaţională la cerinţele unui învățământ competitiv deschis noilor tendinţe. Acordăm atenţie calităţii procesului de învățământ, programelor curriculare, conţinutului disciplinelor, activităţilor de predare-învăţare şi procesului de evaluare