JA University - шаблон joomla Продвижение

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

Concursul de admitere se desfăşoară în baza mediei de concurs. Media de concurs (MC) se calculează în prezenţa candidatului şi se înscrie în Registrul „Concursul de admitere” (evidenţa candidaţilor) şi în recipisa eliberată candidatului drept confirmare a depunerii dosarului pentru concurs.

Media de concurs (MC) se calculează până la sutimi, prin trunchiere, după formula:

MC = 0,6 MNDP + 0,4 MNEA

          unde:

MNEA- media notelor la examenele de absolvire;

MNDP- media notelor generale la disciplinele de profil.

  1. a.domeniul de educaţie 41 Afaceri şi administrare se stabilesc următoarele discipline:

-            Limba de instruire,

-            Limba străină,

-            Matematica,

-            Istoria românilor şi universală.

  1. b.domeniul de educaţie 72 Tehnologii se stabilesc următoarele discipline:

-            Limba de instruire,

-            Biologia,

-            Chimia,

-            Matematica.

Pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ din raioanele de Est ale Republicii Moldova şi or. Bender, care nu au studiat după programele de învăţământ aprobate deMinister, înmatricularea se face în ordinea descrescătoare a mediei de concurs (MC),se calculează până la sutimi, prin trunchiere, după formula:

MC = 0,6 MNDP + 0,4 MNG

unde:

MNDP- media notelor generale la disciplinele de profil;

MNG- nota medie generală conform actului de studii.