JA University - шаблон joomla Продвижение

Cadrele didactice ale catedrei "Discipline de Contabilitate și Comerț"

În cadrul catedrei activează profesori talentaţi cu o bogată experienţă didactică, care predau următoarele discipline: Bazele contabilității, contabilitatea instituțiilor publice, contabilitatea managerială, contabilitatea bancară, bazele comerțului, organizarea și tehnologia comerțului, baza material tehnică a întreprinderilor comerciale, etc.

Studierea şi asimilarea temeinică a acestor discipline îi ajută pe elevi să însuşească şi să cunoască nuanţele specialităţii alese. Cadrele didactice ale catedrei susţin prelegeri, efectuează  lucrări practice, de laborator şi consultaţii la disciplinele de specialitate. Membrii catedrei sînt integraţi în cercetarea ştiinţifică, activitatea instructiv metodică şi educativă, aplicarea practică a cunoştinţelor acumulate.

Actualmente numărul personalului didactico-ştiinţific constituie 12  cadre didactice, inclusiv 9 cadre titulare, 3 cadre prin cumul intern.

Cadrele didactice titulare constituie:

 1. Dumbrava Dorina– profesor cu studii superioare, grad didactic II;
 2. Sitnicenco Viorica - profesor cu studii superiore;
 3. Boleacu Viorica - profesor cu studii superiore;
 4. Brînză viorica - profesor cu studii superiore;
 5. Blîndu Natalia - profesor cu studii superiore;
 6. Midoni Nadejda - profesor cu studii superiore;
 7. Vasilachi Ecaterina - profesor cu studii superiore;
 8. Tăzlăvan Doina - profesor cu studii superiore;
 9. Secrieru Liliana - profesor cu studii superiore;

Cadrele  didactice prin cumul intern:

 1. Guțan Viorica – profesor studii superioare, UCCM;
 2. Raevskaia Irina – profesor studii superioare, UCCM;
 3. Hîrzob Mariana – profesor studii superioare, UCCM;