JA University - шаблон joomla Продвижение

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Profesoral al instituției de învățământ profesional tehnic CCM

Regulamnetul de activitate a Consiliului Metodic al CCM

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de etică al CCM

Regulamentul intern al CCM

Regulamentul de activitate a Comisiei de Evaluare Internă și Asigurare a Calității din CCM

Regulamentul de activitate a Catedrei discipline de Contabilitate și Comerț

Regulanetul de activitate a catedrei Discipline de Tehnolohie, Merceologie și chimia produselor alimentare

Regulamentul privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal al angajaților CCM Regulamentul privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal al angajaților CCM 

Regulamnetul privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal al elevilor CCM

Regulamentul de organizare a studiilor în cadrul CCM în baza Sitemului de Credite de Studii Transferabile

Regulamnetul cu privire la finalizarea semestrului în CCM

Regulamnetul cu privire la evaluările curente/formative/sumative în CCM

Regulamentul cu privire la funcționarea căminului CCM

Regulamentul cu privire la asigurarea ordinii sanitare în căminul CCM

Regumanetul cu privire la prevenirea fraudelor în CCM

Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurare a studiului individual a elevilor în cadrul CCM

Regulamentul de activitate a CCM

Regulamnetul privind scutirea de plata taxei de studii oferite elvilor CCM

Regulamentul Centrului de ghidare în carieră din CCM

Regulamentul privind organizarea și funcționarea secției Resurse-umane

Regulamentul cu privire la organizarea activității Serviciului economico-financiar

Regulamentul de organizare și funcționare a contabilității CCM

Regulamentul organizării și funcționării Servicului de sănătate CCM

Strategia de dezvoltare a caterderi discipline de Contabilitate și Comerț

Strategia de dezvoltare a catedrei Discipline de Tehnologie, Merceologie și chimia produselor alimentare

Strategia de elaborare a conceptului de calitate educațională în cadrul CCM 2016-2020