Personalități notorii

Colegiul Cooperatist din Moldova a pregătit peste 27 mii de specialiști de performanță pentru Cooperația de Consum și economia națională a țării, printre care am putea menționa așa personalități marcante, care au adus aportul la dezvoltarea și consolidarea țării:

-     Mihail Ciolacu – ex-ministru al Comerțului, absolvent anul 1949;

-     Tudor Tuhari – doctor habilitat în economie, profesor universitar, absolvent anul 1954;

-     Sergiu Petrovici – doctor habilitat în economie,  profesor universitar, ex-director CCM, absolvent  anul 1958;

-     Ion Ursu – președinte Moldsindcoopcomerț, promoția anul 1961.

-     Pavel Dubălari – ex-președinte Biroului Executiv Moldcoop, promoția anul 1959;

-     Vladimir Voronin – ex-președinte al Republicii Moldova, promoția anul 1961;

-     Ludmila Borgula – ex-deputat al Parlamentului RM, absolventa anului 1961;

-     Constantin Melnic – ex-președinte Biroului Executiv Moldcoop, absolvent anul 1964;

-     Tudor Slănină – ex-ministru al Comerțului, promoția anul 1967;

-     NicolaeMeleca – președinte Biroului Executiv Universalcoop Anenii - Noi, absolvent  anul 1971;

-     Ion Toma – vicepreședinte Biroul Executiv Moldcoop, promoția  anul 1977;

-     Victor Nacu – membru Biroul Executiv Moldcoop, președinte Consumcoop Peresecina, promoția anul 1978;

-     Matvei Arefiev  - președinte Comisia de Cenzori Moldcoop, promoția anul 1983.

Şi alte personalități distinse și nu mai puțin importante.