JA University - шаблон joomla Продвижение

Cadrele didactice ale catedrei "Discipline de Tehnologie, Merceologie și

chimia produselor alimentare"

În cadrul catedrei activează profesori talentaţi cu o bogată experienţă didactică, care predau următoarele discipline: Merceologia mărfurilor alimentare şi nealimentare, Tehnologia pregătirii bucatelor, Organizarea producerii şi deservirii UAP, Utilaj tehnologic ÎAP etc.

Studierea şi asimilarea temeinică a acestor discipline îi ajută pe elevi să însuşească şi să cunoască nuanţele specialităţii alese. Cadrele didactice ale catedrei susţin prelegeri, efectuează  lucrări practice, de laborator şi consultaţii la disciplinele de specialitate. Membrii catedrei sînt integraţi în cercetarea ştiinţifică, activitatea instructiv metodică şi educativă, aplicarea practică a cunoştinţelor acumulate.

Actualmente numărul personalului didactico-ştiinţific constituie 22  cadre didactice, inclusiv 11 cadre titulare, 7 cadre titulare prin cumul, 4 cadre didactice pe ore din afara  Colegiului şi 3 cadre didactice – auxiliare titulare.

Cadrele didactice titulare constituie:

 1. Cogîlniceanu Eleonora – profesor cu studii superioare, grad didactic II;
 2. Cojocari Galina – profesor cu studii superioare, grad didactic II;
 3. Corceac Lilia – profesor cu studii superioare, grad didactic II;
 4. Grom Andrei – profesor cu studii superiore.
 5. Sidorova Elena – profesor cu studii superioare, grad didactic II;
 6. Suruceanu Nina – profesor cu studii superioare, grad didactic II;
 7. Tocovenco Elena – profesor cu studii superioare, grad didactic II;
 8. Potapova Olga - profesor cu studii superioare;
 9. Temciuc Oxana - profesor cu studii superioare, grad didactic II;

Cadrele  didactice prin cumul intern:

 1. Cobirman Galina – profesor studii superioare, UCCM;

Cadre didactice – auxiliare titulare:

 1. Zinaida Rebeja – şef de laborator  şi laborant la laboratorul  la chimie;