JA University - шаблон joomla Продвижение

Catedra Discipline de Specialitate 

“Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus,

dacă vrei să vezi foarte departe”.

(Constantin Brâncuşi)

Bun venit pe pagina web a catedrei Discipline de Specialitate a Colegiului Cooperatist din Moldova.

Catedra “Discipline de Specialitate”, îşi organizează activitatea pe îmbinarea  studiilor  teoretice  şi practice conform specialităţilor, pe colaborarea permanentă  cu unităţile economice şi comerciale, inclusiv Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum din Republica Moldova, în parteneriat cu Universitatea Cooperatist  Comercială din Moldova şi alte instituţii de învăţămînt.

Catedra  are ca scop fundamental promovarea unui învăţământ modern şi dinamic.

Disciplinele Catedrei constituie obiecte de studiu şi instrumente de lucru interdependente, care asigură obţinerea de cunoştinţe în domeniile: Contabilitate, Comerţ, Merceologie şi  Tehnologia Produselor Alimentaţiei Publice, în scopul formării unei generaţii noi de profesionişti în domeniile respective.

Corpul profesoral al catedrei reprezintă elementul principal de care depinde nivelul de calificare a absolvenţilor specialităţii. Cadrele didactice a catedrei sînt profesori calificaţi şi profesionişti experimentaţi în domeniul: tehnologiei produselor alimentaţiei publice, comerţului, merceologiei şi contabilităţii.

Pe parcursul anilor de funcţionare a catedrei corpul profesoral-didactic şi a completat în permanenţă potenţialul său intelectual. În această ordine de idei  nivelul profesionalismului membrilor catedrei se apreciază în funcţie de rezultatele acestora, acumulate în domeniul didactic, metodic şi a experienţei profesionale. Membrii catedrei reuşesc să direcţioneze elevii spre realizarea finalităţilor educaţionale corespunzătoare, promovând stilul pedagogic democratic de colaborare şi cooperare, pentru a le insufla încredere în propriile forţe şi formarea capacităţilor de autoînvăţare, autoformare şi perfecţionare.

Meritele rezultatelor obţinute de elevii care au studiat în cadrul Colegiului Cooperatist din Moldova aparţin multor generaţii de profesori. Cunoştinţele dobîndite la aceste specialităţi vor putea garanta formarea de noi specialişti competenţi ce vor activa în diverse unităţi economice ale Republicii Moldova, cît şi peste hotarele ei.