Mesajul Șefului de Catedră Discipline Fundamentale

Motto:„Spiritul copiilor nu este un vas pe care vrem să-l umplem,

ci este o vatră pe care trebuie s-o încălzim.”

(J. H. Pestalozzi)

Îmi face o deosebită plăcere să vă prezint catedra Discipline Fundamentale a Colegiului Cooperatist din Moldova. Dotările catedrei sunt de un înalt nivel, iar personalul catedrei este  calificat și dedicat pregătirii calitative a elevilor. În cadrul catedrei, elevii se găsesc într-un mediu caracterizat de creativitate și dorință de inovare, în care își pot dezvolta liber ideile personale. Ținând contastăzi accentul este pus pe efortul elevului de a dobîndi cunoştinţe, de a le conştientiza utilitatea, iar profesorul devenind astfel un facilitator. Un profesor modern transformă acest proces în unul creativ, învăţîndu-i pe elevi să fie competenţi, deschişi, toleranţi. Cu siguranţă, la catedră există un număr impunător de dascăli care îşi fac bine meseria, ţinînd cont de imperativele zilei, găsind timp pentru perfecţionare, cîştigînd sufletul elevului. Relația profesor-elev este una de parteneriat, în care fiecare își asumă responsabilitatea construirii și promovării valorilor centrate pe respect, demnitate, libertate, creativitate și profesionalism.Astfel, venim în întîmpinarea doleanțelor zilei de azi, oferind un climat productiv de lucru, ținînd cont de imperativele viitorului societății.

“Pentru a evita impactul cu viitorul, trebuie să creăm un sistem de învăţămînt postindustrial. Iar pentru a realiza acest lucru, trebuie să căutăm ţinta şi metodele în viitor, nu în trecut” (A.Toffler). Tinerilor care urmează studiile la instituția noastră  le oferim șanse reale de a transforma speranțele și aspirațiile sale privind cariera în certitudinea că vor reuși să se realizeze pe tărâmul profesional ales.

Șef - catedră Angela BATÎR,

Profesor disciplina Istoria românilor și universală,

grad didactic I