Catedră Discipline Fundamentale

Viziune: “O echipă capabilă să le ofere copiilor şansa de a-şi dezvolta obiective personale şi pasiuni– ce le va facilita adaptarea la o lume in continuă schimbare”.

Misiune:

Corpul didactic al catedrei  îmbină armonios experiența cu dinamismul cadrelor didactice tinere fiind responsabil în asigurarea calității necesare demersului educațional destinat formării unor specialiști competitivi, solicitați și acceptați pe piața muncii.

Obiective: