JA University - шаблон joomla Продвижение

Articles

Cadrele didactice ale catedrei "Discipline de Tehnologie, Merceologie și

chimia produselor alimentare"

În cadrul catedrei activează profesori talentaţi cu o bogată experienţă didactică, care predau următoarele discipline: Merceologia mărfurilor alimentare şi nealimentare, Tehnologia pregătirii bucatelor, Organizarea producerii şi deservirii UAP, Utilaj tehnologic ÎAP etc.

Studierea şi asimilarea temeinică a acestor discipline îi ajută pe elevi să însuşească şi să cunoască nuanţele specialităţii alese. Cadrele didactice ale catedrei susţin prelegeri, efectuează  lucrări practice, de laborator şi consultaţii la disciplinele de specialitate. Membrii catedrei sînt integraţi în cercetarea ştiinţifică, activitatea instructiv metodică şi educativă, aplicarea practică a cunoştinţelor acumulate.

Cadrele didactice ale catedrei:

 1. Cogîlniceanu Eleonora – profesor cu studii superioare, grad didactic II;
 2. Cojocari Galina – profesor cu studii superioare, grad didactic II;
 3. Corceac Lilia – profesor cu studii superioare, grad didactic I;
 4. Grom Andrei – profesor cu studii superiore.
 5. Sidorova Elena – profesor cu studii superioare, grad didactic II;
 6. Suruceanu Nina – profesor cu studii superioare, grad didactic II;
 7. Tocovenco Elena – profesor cu studii superioare, grad didactic II;
 8. Temciuc Oxana - profesor cu studii superioare, grad didactic II;
 9. Sandu Mariana - profesor cu studii superioare;
 10. Tataru Lidia - profesor cu studii superioare, grad didactic I

Cadre didactice – auxiliare:

 1. Zinaida Rebeja – şef de laborator  şi laborant la laboratorul  la chimie