JA University - шаблон joomla Продвижение

Articles

Media de concurs

Concursul de admitere se efectuează în baza mediei notelor anuale la 4 discipline de profil şi mediei notelor de la examenele de absolvire din actul de studii.

Înmatricularea se efectuează în ordinea descreşterii mediei de concurs (MC), calculată pînă la sutimi, prin trunchiere, constituită din media notelor anuale la 4 discipline de profil (MNDP) şi media notelor de la examenele de absolvire  (MNEA), după următoarea formulă:

MC = 0,6 MNDP +0,4 MNEA

a. domeniul de educație 41 Afaceri și administrare se stabilesc următoarele discipline: Limba de instruire, Limba străină, Matematica, Istoria.

b. domeniul de educație 72 Tehnologii se stabilesc următoarele discipline: Limba de instruire, Biologia,Chimia,  Matematica.

Media de concurs pentru absolvenţii instituţiilor de învăţămînt din raioanele de Est ale republicii şi or. Bender, care nu au studiat după programele de învăţămînt aprobate de Ministerul Educaţiei, înmatricularea se va efectua în ordinea descrescătoare a mediei de concurs (MC), calculată pînă la sutimi, prin trunchiere, constituită din media generală a notelor din actul de studii (MGNAS) și media notelor la disciplinele de profil:

MC = 0,6 MGNAS (media generală a certificatului de studii) + 0,4  MNDP (media notelor anuale la disciplinele de profil).