JA University - шаблон joomla Продвижение

Articles

Catedră Discipline Fundamentale

Viziune: “O echipă capabilă să le ofere copiilor şansa de a-şi dezvolta obiective personale şi pasiuni– ce le va facilita adaptarea la o lume in continuă schimbare”.

Misiune:

Corpul didactic al catedrei  îmbină armonios experiența cu dinamismul cadrelor didactice tinere fiind responsabil în asigurarea calității necesare demersului educațional destinat formării unor specialiști competitivi, solicitați și acceptați pe piața muncii.

Obiective:

  • Dezvoltarea multilaterală a personalității elevilor, educarea lor în spiritul valorilor umane naționale și universale;
  • Modernizarea și adaptarea procesului de învățămînt exigențelor naționale, reieșind din noul Cod  al Educației;
  • Eficientizarea  programelor analitice, proiectărilor didactice în conformitate cu planurile de învățămînt actualizate;
  • Perfecționarea continuă a  activității profesionale;
  • Parteneriat cu alte instituții care vor contribui la extinderea experienței avansat a corpului profesoral al catedrei;
  • Promovarea adecvată a imaginii catedrei și a instituției în ansamblu prin participarea la diverse activități educaționale locale, naționale și internaționale.