JA University - шаблон joomla Продвижение

Articles

Scurt istoric

La 29 septembrie anul 1944 prin hotărârea Nr.305 Consiliului Comisarilor Norodnici al RSS Moldoveneşti în oraşul Soroca se fondează prima instituţie medie specială de învăţământ, care avea destinaţia de a pregăti specialişti în domeniul contabilităţii şi planificării comerţului din sistemul cooperaţiei de consum - Tehnicumul Cooperatist din Moldova, care își începe activitatea la 3 noiembrie 1944 cu un contingent de elevi în număr de 93 şi 7 profesori (toţi profesorii aveau studii superioare), din ei 2 erau angajaţi prin cumul.

Prima promoţie de tineri specialişti (în număr de 62) se încadrează în activitatea cooperatistă în anul 1947.

În anul 1959 Tehnicumul Cooperatist din Moldova se transferă din oraşul Soroca în oraşul Chişinău, unde dispune de o bază materială nouă, creându-se astfel condiţii favorabile pentru pregătirea cadrelor pentru cooperaţia de consum.

Tehnicumul Cooperatist, deţine poziţia centrală în sistemul de instituţii de învăţământ cooperatist, care în anul 1991 în baza hotărârilor Guvernului Republicii Moldova Nr.321 din 28.06.1991 şi Conducerii Moldcoop Nr.118 din 04.07.1991 se transformă în Colegiul Cooperatist din Moldova.

În perioada sa de activitate această şcoală au  absolvit-o peste 27 mii  de specialişti.

Colegiul este o instituţie departamentală, aflată în subordine dublă: în ce priveşte gestionarea patrimoniului se conduce de cerinţele departamentului de resort – Moldcoop (Uniunea centrală a Cooperativelor de Consum din Moldova), iar în activităţile, ce ţin de organizarea şi managementul procesului instructiv-educativ se conduce de prevederile Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova.

Activitatea colegiului este autorizată de Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova, licenţa seria AMMII Nr.020216 din 23.02.2006 şi înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, certificat Seria MD Nr.0020395 din 06.10.2005. Colegiul a fost acreditat de Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare a Instituţiilor de Învăţământ şi de către Guvernul Republicii Moldova, certificat Nr.007 din 12.07.2001 şi reacreditat în anul 2007, prin hotărîrea Colegiului Ministerului Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova Nr.4.5.2 din 29.03.2007.

Începînd cu luna septembrie 2013  în baza Hotărîrii Biroului Executiv Moldcoop Nr.2 pct.3 din 28.02.2013 și procesul verbal Nr.03 pct.1.26 din 25.03.2013 Colegiul  își transferă activitatea în blocul de studii nr. II al UCCM amplasat pe adresa bd. I.Gagarin 6.